هرز بافی زنبور عسل

توضیحات:

 • به نام خدا

  همانطور که در مباحث گذشته پیرامون برگه موم یا پوکه و سایر اصطلاحاتی که در میان زنبورداران رایج است در سایت عسل خاطره صحبت به میان آمد. میدانیم با ورود کندو های لانگستروت { کندو های امروزی } که متشکل شده از یک کندواز جنس چوب یا پلاستیک معمولا به شکل مستطیل که داخل هر کندو ۱۰ قاب متحرک عسل جا میگیردو زنبورداران بایستی به وسط هر قاب عسل یک برگه موم که از جنس خود موم است بچسباندکه زنبوران عسل هرزه بافی نکنند .در بعضی مواقع ممکن است زنبور عسل پوکه یا برگه موم را نپذیرد در چنین مواقعی می توان روی شان را شربت اسپری نمود.

  ممکن است بدانید هرزبافی زنبور عسل چرا و به چه صورت اتفاق می افتد

  زمانی که جریان اصلی شهد شروع می شود، زنبور عسل برای ذخیره سازی عسل به فضای بیشتری نیاز دارد و باید به کندو طبقه یا نیم طبقه اضافه نمود. افزایش وزن کندو، فعالیت موم بافی زنبوران، ظاهر شدن موم  تازه و سفید روی سلول ها و سطح بالایی شان ها، نشانه ورود شهد به داخل کندو است.

  قبل از این کار حتما ملکه باید فضای کافی برای تخم ریزی داشته باشد و گرنه با قرار دادن شان های اضافه در محفظه نوزادان جای بیشتری را برای تخم ریزی ملکه مهیا می سازیم. در غیر این صورت به علت کمبود جا و وفور شهد، تخم ریزی ملکه محدود شده و ملکه مجبور است که در فضایی که برای ذخیره عسل در نظر گرفته شده است تخم ریزی نموده و این کار در موقع برداشت عسل برای زنبوردار شکل ایجاد می نماید.

  زنبورداران باید برگه موم یا موم ورق یا پوکه زنبور عسل رابرای هر قاب یک عدد برگه موم آج شده بچسبانند.حتی در مواردی به دلیل عدم وجود فضای کافی برای جمع آوری آذوقه و تخم ریزی زنبور عسل تمامی قسمت های داخل کندو از جمله دریچه پرواز را تحت تاثیر هرز بافی خود قرار می دهد و ملکه نیز در چنین صورتی شروع به تخم ریزی و انبار کردن شهد نیز توسط زنبور کارگر در چنین مواردی دور از انتظار برای زنبورداران نخواهد بود.

  اضافه نمودن شان خالی یا موم دیواره یا همان برگه موم در موقع وفور شهد اهمیت زیادی داشته و تعداد آن بستگی به جمعیت کلنی و مقدار شهدی که وارد کندو می شود دارد ولی معمولا هر بار برای طبقه کامل یک شان و برای نیم طبقه دو شان یا دیواره اضافه نموده و به محض پر شدن عسل، شان ها را از کندو خارج نموده و به جای آن شان های خالی یا دیواره اضافه کرد. این کار زنبوران را به جمع آوری شهد تشویق می کند.

  طبق مطالعات و تحقیقات عسل طبیعی ایران (عسل خاطره ) زنبور عسل برای موم بافی نیازمند به مصرف زیادی عسل می باشد این مصرف تا حدود 15-12 کیلو تخمین زده شده است که در مواقعی که شهد در طبیعت به میزان زیادی یافت می شود برگه موم یا پوکه آماده باید همیشه، راحت و سریع در اختیار زنبوردار قرار گیرد تا از مصرف عسل توسط خود زنبور جلوگیری شود 

  نکته:

  لازم به توضیح است که تمام موم زنبور عسل را خود زنبور عسل میبافد و به هیچ عنوان نمیشود موم آن را تقلبی ساخت .البته منظور از موم زنبور عسل قاب عسل است که متشکل شده از شش ضلعی های بسیار ریز است .اما به صورت کلوخ امکان این که موم زنبور عسل تقلبی باشد خیلی زیاد است.که زنبور داران هنگام خرید باید دقت لازم را داشته باشند.

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :