کندو های مدرن

توضیحات:

 • به نام خدا

  انواع كندوي جعبه اي (مدرن):

  ساختمان كندوي جعبه اي طوري است كه زنبورداز به راحتي قادر به بازديد كندو است.شانها در اين نوع كندوها متحرك بوده و مي توان با قرار دادن پايه مومي بر روي قاب و يا با اكستراكتور كردن قابهاي عسل و برگشت ان به كندو زحمت شان سازي زنبوران را به حداقل برسانيم.

  از مهمترين كندوهاي جعبه اي  مدرن مي توان نوع لانگستروت و نوع دادانت را نام برد.

  کندوی مدرن

  كندوي لانگستروت:

  در سال 1851 توسط لانگستروت ساخته شد و هموفمان در ان تغيراتي دادومشخصات ان چنين است:

  طول جعبه اين كندو از خارج506ميليمتر،عرض ان 416 ميليمتر و قطر جدار ان20الي22ميليمتر مي باشد و بنابر اين ابعاد داخا جعبه 462*372 ميليمتر خواهد بود و ارتفاع بدنه جعبه از روي تخته كف كندو 240الي243ميليمتر مي باشد.اگر بخواهند ضخامت كندو را افزايش دهند بايد قسمت داخل كندو يعني ابعاد 462*372 محفوظ بماند و از خارج بر ان اضافه شود.تخته كف به طول و عرض خارجي جعبه ساخته مي شود و در قسمت پايين معمولا با زوار چوبي كه به تخته كف و بدنه كندو از سه طرف عقب و طرفين نصب مي شود،در روي تخته قرار مي گيرد و ثابت مي شود و از جلو به عرض10 سانتي متر اضافه مي شود كه براي زنبورها تخته پرواز فراهم نمايد.با اين ترتيب ابعاد تخته كف به حدود416*606خواهد رسيد.سوراخ پرواز را با چوبي كه در قسمت جلو كندو قرار داده مي شود و در ان سوراخي به ابعاد8*9 ميليمتر به اندازه شبكه پرواز درست كرده اند تهيه مي كنند و زنبورها از اين سوراخ كه در قسمت جلو كندو قار دارد رفت و امد مي نمايند.مهمترين قسمت كندو كه بايد در ساختمان ان دقت شود قابهاي ان است.قاب كندو در قسمت بالا كه بايد به ديواره كندو تكيه نمايد داراي زايده اي در دو طرف مي باشد كه شاخ ناميده ميشود.چوب قسمت فوقاني  ان با شاخ داراي482ميليمتر طول و 20ميليمتر قطر مي باشد و قطر قسمت شاخ ان باريكتر يعني9ميليمتر مي باشد و عرض ان 18الي20ميليمتر در نظر گرفته مي شود و طول اين شاخ از هر طرف با محاذات قسمت داخلي قاب 23ميليمتر مي باشد.

  چوبهاي طرفين قاب به طول 230الي232ميليمتر و به قطر 9يا10ميليمتر و به عرص35ميليمتر در ثلث بالا و27 ميليمتر در قسمت پايين مي باشد.چوب پايين قاب به طول 430به عرض 18الي20و به قطر 9الي10ميليمتر در داخل چوبهاي طرفين نصب مي شود و بنابر اين سطح داخلي قاب مربع مستطيلي به ابعاد203*430 را تشكيل مي دهد كه در ان پايه مومي براي زنبورها قرار خواهد گرفت.كندوي لانگستروت داراي 10قاب است.

  كندوي دادان:

  با اندازه بزرگتري ساخته شده و در ان 12عدد قاب قرار مي گيرد و ابعاد داخلي قابهاي ان يعني مسطتيلي كه در ان موم قرار داده مي شود270*420مي باشد و بنابر اين اندازه جعبه و فاصله كادرها از جدار و قطر جعبه را بايد بدان اضافه نمود.

  اندازه قابهاي اصلي يا قابهايي كه در طبقه قرار داده مي شود و كوچكتر است در كندوي لانگستروت  و دادان از اين قرار است:

  نوع كندو

  نوع كادر

  اندازه داخلي

  لانگسترت

  كادر اصلي

  203*430

  لانگستروت

  كادر نيمه قاب طبقه

  120*430

  دادان

  كادر بزرگ يا اصلي

  270*420

  دادان

  كادر نيمه قاب يا طبقه

  135*420

   فرق طبقه با بدنه كندو اين است طبقه داراي سوراخ پرواز نيست و در روي بدنه قرار مي گيرد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط پرورش ملکه خاطره
  تماس : 09023025634
  انتشار مطلب در :